HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Ösztöndíj
Munkagyakorlat-szerzés
Utazási költségek
Mellékletek (formanyomtatványok)
Visszakövetelés
Egyéb
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Amennyiben a programból szankcionált okokból kiváló ügyfelektől visszaköveteljük a számára nyújtott összeget, akkor véleményünk szerint a program jelen költségvetésében maradványként jelenhet meg és elvonásra kerül a támogatási szerződés szerint. Ezt az összeget átcsoportosítás után fel tudnánk használni egyéb támogatási eszközök esetében.
A nyújtott támogatásokkal kapcsolatban, ha az ügyfél szerződésszegő magatartása miatt a támogatás teljes, vagy részleges visszafizetésére kell kötelezni, akkor az eljárási rend tervezetei szerint polgári jogi eljárás útján kell „visszakövetelni”. A polgári nemperes (fizetési meghagyás) és peres eljárás lefolytatásával, illetőleg a bírósági végrehajtással felmerült költségek milyen forrásból finanszírozhatók? (A tervezési útmutató szerint ezen perköltségek ESZA forrásból nem fedezhetők, ezek szerint működési költségből kell ezen nem működési jellegű HEFOP 1.1. megvalósításhoz kapcsolódó kiadásokat finanszírozni?)