HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Ösztöndíj
Munkagyakorlat-szerzés
Utazási költségek
Mellékletek (formanyomtatványok)
Visszakövetelés
Egyéb
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
A végleges, aláírt eljárási rend mikor fog rendelkezésre állni, mivel ez nagymértékben akadályozza az ebben nem rendezett kérdésekre vonatkozó helyi szabályozás elkészítését?
Miért nem szerepel az Eljárási rend 1.4. Szabályozás jogi alapja fejezetben a Ptk.-ra való hivatkozás?
Biztos, hogy nem fogadható el a HEFOP-os együttműködés ÁKJ-s együttműködést kiváltónak? Mikor kell megszüntetni az ÁKJ-t? Az ÁKJ megszüntetésére (3.4.1. – 11. oldal) csak közvetlenül az együttműködési megállapodás megkötése előtt szabadna sor kerüljön. Ezeknél a személyeknél különös gondossággal kell vizsgálni, hogy az együttműködési megállapodásban rögzített támogatások rövid időn belül adhatóak-e, mert amennyiben hosszabb várakozási idő van, vagy mégsem kap támogatást, az ügyfelet komoly hátrány éri.
Milyen szabályok alkalmazandóak az egyéni képzések támogatásánál? Az eljárási rend teljes mértékben figyelmen kívül hagyja az egyéni, egyedi képzések támogatásának lehetőségét. (A Tolna megyei programtervben a GYES-es célcsoportnak nem kívántunk előre meghatározni képzési szakirányokat, és igénynek megfelelő beiskolázásban gondolkodtunk.) Úgy gondoljuk, hogy ennek a lehetőségnek az esetleges kizárása hiba lenne, és nagymértékben ütközne a program alapelveivel. Ha alkalmazható, akkor viszont szabályozni is kell, mert nem minden esetben felelnek meg azok szabályok, amely a csoportos képzésre vonatkoznak.
Milyen széles körrel köthetünk Szándéknyilatkozatot? A kérdés a Szándéknyilatkozat 4. pontja kapcsán merül fel. Ha a megyei teljes bevonható (tervezett) létszám 265 fő, akkor köthetünk-e 5-600, vagy 1000 Szándéknyilatkozatot? Ennek a kérdésnek azért van létjogosultsága, mert annak vizsgálatát, hogy a potenciális jelöltek közül konkrétan kiket vonunk be a programba, mi a Szándéknyilatkozat aláírása utánra, az Akcióterv megkötése előttre terveztük be. A 4. pontban viszont nagyon határozott szándékot nyilvánítunk ki, amely nem túl korrekt, ha tudjuk, hogy csak minden 2. vagy 3. személynek van esélye a bekerülésre. Vagy enyhíteni kellene a megfogalmazást („lehetőség szerint” vagy hasonló szöveg beiktatásával), vagy limitálni kellene, hogy maximum hány emberrel köthető meg a Szándéknyilatkozat.)
Lehetséges-e munkaerő-kölcsönző cégekhez támogatással elhelyezni a programban részt vett ügyfeleket?
Az egyén támogatásánál lehetséges-e az alábbi sorrend?:Támogatott foglalkoztatás, Képzés ösztöndíjjal, Támogatott foglalkoztatás, Humán szolgáltatás