HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Hogyan kell elszámolni a gyakorlatban a hivatali és a magán gépkocsi HEF OP 1.1-gyel kapcsolatos utazáshoz történő használatát?
Tájékoztatásul: A hivatali személygépkocsik MOL kártyával tankolnak, így a MOL Rt. havonta az összes hivatali személygépkocsi üzemanyag fogyasztását egy számlában számlázza le, a Munkaügyi Központ ez alapján azt pénzügyileg rendezi.
A program megvalósulását követően audit szükséges, kérdésünk, hogy szerződési időszakokra vonatkozóan évenként kell-e auditálást terveznünk? Hány szerződésnek minősül a program?
2004. decemberében megnyílt a lehetőség a postai szerződés módosítására a felmerülő költségek pontos elkülönített számlázása érdekében. Ehhez külön partnerkód nyitása, valamint egy szoftver megvásárlása szükséges. Ennek költsége kb. 80.000-85.000 Ft + ÁFA. A tervezéshez (mind működési, mint ESZA) szükséges lenne azt tudnunk, hogy az ilyen típusú kiadás finanszírozható-e a támogatási forrásból.
A tervezéshez az alábbi információra van szükségünk: Költségvetési tábla 4.2.7. Eseti gépjármű bérlet, javítás stb. sorában a tervezési útmutató szerint lehetőségünk van a megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához eseti gépjármű bérlési szolgáltatást igénybe venni és elszámolni.
Kérdésünk ezzel kapcsolatban az, hogy az eseti gépjármű bérléséhez kapcsolódó üzemanyag költsége hol, melyik soron számolható el, elszámolható –e?
A menedzsment költségnél az 1. fősoron a legutóbbi válaszok között (15.) rögzítésre került, hogy mindent lehet tervezni és elszámolni, amit az adott szervezet az egyéb köztisztviselőinek biztosít, kivéve a jutalom. A 32. soron viszont azt írja, hogy az üdülési csekk csak működési költség terhére számolható el, miközben minden köztisztviselő megkapja a KTV szerint.
A célcsoport részére humánszolgáltatást 2 alap esetben kívánunk biztosítani.
A 3.3.1.2 soron Résztvevők biztosítása, Mit lehet ide tervezni? Lehet-e civil szervezetnek megbízási szerződést, vagy „fejpénzt” tervezni X Ft/ bevont inaktív fő, vagy X FT/ bevont egyéb fő?
A 3.3.2.6 Rendezvényszervezés soron
A 2004. évi programban tervezésre került olyan költség, melyet nem használtunk fel és nem is szeretnénk. Gépjármű bérletet terveztünk, mely a költségtábla 3.3.2.7. Egyéb szakmai szolgáltatás során jelent meg. Ez nem valósult meg. Jelenleg a gépkocsi bérlet helyett saját gépjármű költségét szeretnénk elszámolni, mely a költségtábla 4.1.2. ill. 4.2.7. sorában jelenne meg.
A 2004-2006. évi költségtáblában ez nem is okozna gondot, azonban be kell nyújtani az un. számított 2005-2006. évi költségtáblát is, melyet úgy kell kiszámítani, hogy a 3 éves költségtábla összegéből kell levonni a 2004. évben benyújtott költségvetési táblában szereplő összegeket. Az általunk felvázolt esetben így a 3.3.2.7. sorban „-„ szám jelenne meg, hiszen egy tervezett összegből kell 0,- Ft-ot csinálni.
Elegendő-e benyújtani egy 2004-2006. évi tervet, vagy az IH-nál tartott értekezleten elhangzottaknak megfelelően 2005-2006-os tervet is be kell-e nyújtani? Ha igen, 2004, vagy 2005-2006-ra tervezzük-e be a december 17-i levélben kért módosításokat, melyekre még nem kaptunk választ, és kérdéses, hogy a terv benyújtásáig azt megkapjuk-e?
Az előleget most is a 2004. évi késedelemhez hasonlóan kapjuk-e meg?
Ez a tervezés szempontjából azért fontos, mert ha áprilistól elkezdjük a 2005. évi bevonásokat, akkor ezeket nem lesz miből finanszírozni, illetve a korábbi kötelezettségvállalásokat nem tudjuk miből kifizetni. 44 millió Ft előlegből júniusig a bérek, a beszerzések és a működési költségek kb. 24 millió Ft, így ahhoz, hogy a likviditásunk is fennmaradjon támogatások kötelezettségvállalására fennmaradó összeg kb. 40 emberre elég. Az eddig benyújtott kifizetési kérelmek alapján, pedig visszatérítéseket még nem kaptunk, valamin azok kis összegűek. Ezek alapján felmerül a kérdés, hogy 2005 áprilisa után melyik hónaptól tervezzünk bevonásokat?
A programtervezési nyomtatvány azt írja, hogy kötelezettséget csak 2006. december 31-ig lehet vállalni. A 2007. évi működési költségekre, és beszerzésekre vonatkozóan minden megrendelést 2006-ban meg kell tenni? 2007-ben eseti megrendeléseket sem tehetünk?
Az A/3 melléklet valamennyi sorát szövegesen indokolni szükséges. A 2.1.1 Képzés költsége szöveges indoklásának elkészítéséhez a B/3 mellékletben található táblázatot kell használni, de a táblázat fejléce és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató több helyen nincs szinkronban egymással (pl. a táblázat fejlécében az időtartamot hónapokban kéri megadni, a szövegben órákban, továbbá a táblázat fejlécében szereplő fajlagos költségek mértékegységei sem egyeznek).
Kérdésünk, javítsuk-e ki a táblázat fejlécét, vagy az egységesség érdekében az IH javítja ki és megküldi a megyéknek? A B/3 melléklet 2.2. pontjában a célcsoport képzésével kapcsolatos táblázatot pontosan ebben a formában kell kitölteni? A képzéseknél nem értelmezhető fajlagos költség sem a Ft/fő/hó, sem a Ft/hó. A 2005. Összesítése fajlagosan Ft/hó, 2006-é Ft/fő. Melyik legyen? A képzéseknél egy összegben beszélünk a képzési költségről (Ft/fő), és maximum 3 részletben fizetjük, nem pedig havonta.
A ma kapott anyagban a vállalkozóvá válás támogatásáról írják, hogy EHO-t kell hozzá tervezni. Az adott támogatás bevételnek minősül a vállalkozó szempontjából, így köteles utána adót és járulékot fizetni, valamint kötelezett a tételes EHO megfizetésére. Így felmerül a kérdés, mi miért fizetnénk utána EHO-t.
Felmerült adminisztratív költségünk januárban, amely soron a 2004-es költségvetés szerint nem volt tervadat. A 3 éves tervezésnél 2005. januárra ez bekalkulálható? Elszámolásra benyújthatom a január havi jelentésben, vagy elszámolni majd csak az új kötségvetés elfogadása után lehetséges?
A 2007. 12 havi bér kifizetése 2008-ban esedékes. Az elszámolási időszak vége 2007. dec. 31. A decemberi bér megtérítése 2008. januárban havi jelentés keretében igényelhető?
A havi ütemezés tábla utolsó oszlopa 2008. április (záró jelentés). Ennek az oszlopnak mi a tartalma?
Tartós gépkocsi bérletnél a bérleti-, és a felmerülő javítási díj a 4.2.7., vagy a 4.2.9. soron számolható el?
Vásárolt gépkocsinál a javítási-, és szervizköltségeket melyik soron kell tervezni?
A programmenedzser megyénkben az általános igazgató helyettes, akinek a bére nem az ESZA-ból kerül finanszírozásra. Esetében program költségei között elszámolható-e, a felmerült mobiltelefon költsége?
A munkaügyi központ vezetékes telefonköltségéből arányosítással elszámolható-e a program megvalósítása során felmerült telefonköltség?
Ha elszámolható akkor, milyen arányosítást tartanak elfogadhatónak? Mivel megyénkben a program megvalósításával kapcsolatos feladatokat nem csak a projektszemélyzethez tartozó 18 fő fogja ellátni, hanem a jelentkező feladatok arányában be fognak kapcsolódni a megyei és kirendeltségi dolgozók is (a kirendeltség vezetők, és a szakmai osztályvezetők munkaköri leírásában is megjelennek a program megvalósításával kapcsolatos feladatok).
2004. december 13.-i Tervezésindító Munkaértekezlet jegyzőkönyve szerint (16. pont) a „Munkaügyi Központok részéről felmerült, hogy elég e csupán a szakmacsoportot megjelölni, hisz konkrét képzést még nem tudnak, az a résztvevők összetételétől függ alapvetően.
. Válasz: igen, elég. Hivatkozzanak a jogszabályra (OKJ) a szöveges indoklásban.” Ugyanakkor a Költségvetési Tábla kitöltési útmutató 2.2.1 pontjába beépített táblázat konkrét képzési irányok pontos létszám, időtartam és költség tervezését írja elő. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fenti értelmezésbeli különbségre vonatkozóan.
A tervezéssel kapcsolatban az alábbi kérdés merült fel:
A HEFOP 1.1.re felvett dolgozók alapvizsga és szakvizsga költségét melyik soron tervezzük a költségtáblában? Ezek egyéb személyi jellegű kifizetésnek számítanak, de erre az 1. pont alatt nincs sor. Rakjuk a 3.3.2.8 alá mint képzési költség?
A költségvetési táblához kapcsolódó ütemezést az IH szempontjából kell elkészíteni, mint az az előző tervezési értekezleten szóba került. Vagyis amit mi pl. 2005. decemberben kifizetünk, az az ütemezésben 2006. január hónapnál szerepel, mert akkor igényeljük le rá a pénzt.
A kérdés az, hogy a tervezési formanyomtatvány 4.11.1 pontja szerint az évenkénti kifizetések oszlopait úgy kell-e kiszámítani, hogy az a munkaügyi központnál mikor kerül kifizetésre? Mert ebben az esetben az ütemezési táblából számított évenkénti összesítés nem fog megegyezni a 4.11.1 táblában szereplő adatokkal, nem okoz-e ez gondot? A fenti példánál maradva a 2005. decemberi kifizetés az ütemezési táblában 2006. januárra van beállítva, de a 4.11.1 táblában még 2005. évnél szerepel.
Az SZJA törvény 1. számú melléklete alapján 2005-ben adómentesen téríthető a munkábajárás útiköltségének 100%-a. Az 1.1. Intézkedés terhére lehet-e a 78/1993. (V. 12.) kormányrendeletben kötelezően előírt %-on felüli részt megtéríteni?
2005 évre a könyvvizsgáló havi auditot javasol, erre szeretne szerződést kötni – a megye indokoltnak látja, a hiányosságok folyamatos kiszűrésére. Milyen egységes szakmai és pénzügyi elvárások lehetnek ezzel kapcsolatban?
„Költségvetési tábla kitöltési útmutató” B/3 mellékletének 5. oldalán az alábbi szövegrész található: „Ezeken a sorokon elkülönítve kell tervezni a Kedvezményezettel munkaviszonyban nem álló, képzést nyújtó (beleértve a felkészítést is) természetes személyeknek fizetendő megbízási díj összegét, aki a tevékenységét megbízási szerződés alapján végzi”.
Kérdésünk: kinek a részére nyújtja a képzést az a személy, akivel a munkaügyi központ megbízási szerződést köt? Milyen alapon választódik ki ez a személy (a közbeszerzési eljárás ebben az esetben hogyan kerülhető ki)?