HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Közbeszerzés
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
A képzés idejére járó ösztöndíjból milyen jogcímen, és milyen jogszabály alapján lehet levonást eszközölni?
Az elhelyezkedést szolgáló munkagyakorlat-szerzés támogatás nyújtása során kiköthető-e – az Flt.-vel összhangban álló - továbbfoglalkoztatási kötelezettség?
Rendezést igényel, hogy a programban való részvétel után a támogatott mikor vonható be a munkaügyi központ DEFA-ból finanszírozott intézkedéseibe?
A HEFOP 1.1. intézkedéssel összefüggő tervezési és megvalósítási feladatok milyen formában jeleníthetők meg a munkaügyi központ Szervezeti és Működési Szabályzatában, tekintettel arra, hogy a program megvalósítása nem jogszabály által meghatározott alaptevékenysége ezen intézményeknek, hanem pályázati úton működő program?
A menedzsment-tagok és az ESZA-tanácsadók bére és járulékai az ESZA terhére elszámolható?