HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Szerződésmódosítás
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Szerződésmódosítást kell-e kezdeményezni abban az esetben, ha a beszerzendő tárgyi eszközök mennyiségében és egységárában változás történik úgy, hogy az adott költségvetési sor végösszege nem változik?
Lesz-e lehetőség a „kötelezettség vállalás” határidejének meghosszabbítására, tervezik-e a határidők központi módosítását?
Az Irányító Hatóság részvételével október 18-án került sor egy megbeszélésre, melynek tárgya a szerződésmódosítás eljárási kérdéseinek tisztázása volt.
A Támogatási szerződés részét képezi a költségvetés szöveges indoklása, melynek melléklete „A munkanélküliek számára biztosított képzések listája”.
A programtervünkben gépbérletet terveztünk. Lehet kezdeményezni olyat, hogy gépbérlet helyett vásárlás?
A pályázathoz készített részletesebb költségterv egyes soraiban található tervezett alábontásoktól el lehet oly módon térni, hogy a főösszegek nem változnak?
Szükséges-e a Támogatási Szerződés módosítása az alábbi esetekben?
Hogyan kell értelmezni az átcsoportosítási szabályokat?
Kell-e programtervet módosítani abban az esetben, ha a tervezett képzési irányok közül néhány a közbeszerzés során meghiúsult, és emiatt másik képzéseket kell elindítanunk?