HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Szerződésmódosítás
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
A támogatási szerződésben a maradvány kérdésköre abból a szempontból problematikus, hogy az esetleges megtakarítások nem kerülhetnek átcsoportosításra, mivel azok a támogatási összeget arányosan csökkentik.Nyomtatás

 

A program tervezése során számoltunk az átcsoportosítás lehetőségével, amibe beleértettük a megtakarításokat is. A maradványok elvonása illetve nem kifizetése nem arra motivál, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal takarékosan a költséghatékonyság elvét szem előtt tartva gazdálkodjunk, hanem arra, hogy a fenti elveket nem szem előtt tartva a költségvetésben foglalt összeg maradék nélküli elköltésére törekedjünk és a takarékosság elvét akár figyelembe se vegyük. Például a képzések beszerzései után képződő maradványt a bértámogatáshoz terveztük átcsoportosítani, ezt azonban ilyen módon nem tudjuk majd megtenni.

 

Válasz:

10%-nál kisebb változás esetén saját hatáskörben történik az átcsoportosítás, 10%-on felül szerződésmódosításra van szükség, ha a program végén is van maradvány, az elvonásra kerül.