HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
A 3.3.2.6 Rendezvényszervezés soronNyomtatás

 

a. van-e lehetőség rendezvényszervező cégnek adott megbízásra,

 

Válasz/a:

Igen, van lehetőség.

 

b. Lehet-e közbeszerzéssel kiválasztott céget a komplett szervezéssel megbízni, és az általa adott számla alapján elszámolni. 2004-ben itt mi terembérletet, rendezők költségét, takarítás, stb költséget terveztünk külön-külön, most együtt szeretnénk, beleértve az értesítések postázását, szórólapok, dekoráció, üdítő, kávé, stb biztosítását is.

 

Válasz/b:

Igen, van lehetőség.

 

b/1. Milyen módon lehet a saját szervezet által szervezett képzési vagy állásbörzébe beszállni, meg lehet-e osztani a költségeket? Mi a megosztás alapja?

 

Válasz/b/1:

Meg lehet osztani a költségeket, szakmailag elfogadhatóan alátámasztott indoklással. Elszámolási szabályzatot (önköltségszámítási szabályzat) kell készíteni, melyben rögzíteni kell az alkalmazott (általánosan elfogadott, korrekt és méltányos) arányosítás módszert, vázolva azt az audit mechanizmust, mely alkalmas annak igazolására, hogy a költségek elosztása megfelelő.

 

b/2. Külön HEFOP osztály által szervezett börze esetén a nem a HEFOP keretében foglalkoztatott PMMK dolgozók bére elszámolható-e, ezt milyen módon kell dokumentálni?

 

Válasz/b/2:

A nem a HEFOP keretében foglalkoztatott PMMK dolgozók bére nem elszámolható.

 

b/3. 3.3.2.3 soron Hatékonyság vizsgálatot milyen módon lehet tervezni, milyen egység költséggel, ki végezheti, van-e szakmai előírás?

  

Válasz/b/3:

A hatékonyság vizsgálatra, vagy önértékelésre nincs külön, a Foglalkoztatási Hivatal által meghatározott szakmai előírás. A hatékonyság vizsgálat vagy önértékelésre vonatkozóan a B/7 melléklet, a „Monitoring és önértékelési útmutató” ad iránymutatást. Az önértékelés keretében felmerülő költségek számolhatóak el a 3.3.2.3 soron.

 

b/4. Beszerzéseknél 2004-ben nem volt a min 50 ezer forintos alsó határ, ezért 3.2.1 soron terveztük a bútorokat, és a telefont, stb. A beszerzési ár 50 E ft alá ment, ha ezt át kell tenni a kisértékű4.1.1 sorra, ami a 10% menedzsment költségbe beszámít, komoly gondba kerülünk (. Pl, a székek is átkerülnének) Javaslatunk, hogy a 2004.évben már beszerzett és 3.2.1 sorra tervezett eszközök, mivel azok a támogatási szerződésbe így kerültek jóváhagyásra, (a kiírás szerint is helyesen lettek tervezve) ott maradjanak, és csak a 2005.évben beszerzett eszközöknél kelljen alkalmazni a most meghatározott 50 eFt alsó határt.

 

Válasz/b/4:

Az 50.000 Ft alatti beszerzéseket 2004. évi tervezésnél is a Megvalósító szervezet kisértékű beszerzései sorra kellett tervezni (lsd kitöltési útmutató). Ezt az áttervezésnél is be kell tartani.

 

b/5. A 4.2.4-4.2.9 sorig a gépkocsi javítási költsége milyen esetben számolható el? Arányosítani hogyan kell ha a saját tulajdonú gépkocsit csak alkalmanként használja a HEFOP?

 

Válasz/b/5:

4.2.4-4.2.9 sorig a gépkocsi javítási költsége sorokon csak a megvalósító szervezetek tulajdonában lévő gépjárműveknek a program támogatott tevékenységeivel kapcsolatban felmerült javítási stb. költségeit lehet elszámolni, a saját tulajdonú gépkocsik javítási költségeit nem lehet elszámolni.