HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
A menedzsment költségnél az 1. fősoron a legutóbbi válaszok között (15.) rögzítésre került, hogy mindent lehet tervezni és elszámolni, amit az adott szervezet az egyéb köztisztviselőinek biztosít, kivéve a jutalom. A 32. soron viszont azt írja, hogy az üdülési csekk csak működési költség terhére számolható el, miközben minden köztisztviselő megkapja a KTV szerint. Nyomtatás

 

a. Melyik az igaz A 15.pont, vagy a 32-es?

 

Válasz:

a 15. pont az irányadó, mindaz elszámolható, ami az adott munkahely közszolgálati szabályzata szerint a valamennyi munkatársnak kötelezően fizetendő. Ennek alátámasztására a programtervhez kérjük csatolni a munkaügyi központ közszolgálati szabályzatát. Jutalom nem elszámolható.(Emlékeztető szerint.)

 

b. 1.1.1.2 és 1.1.2.2 soron korábban bérlet leadása nélkül került elszámolásra munkába járási költség térítés azoknál a kollégáknál, ahol a gépkocsi használata előírás. 2005.jan.1-től a törvény változása miatt erre mód nincs. Felső vezetés döntése alapján a szervezetnél azoknál a kollégáknál, ahol a munkavégzéshez a gépkocsi használat előírás, ott engedéllyel továbbra is a korábbi rend szerint, bérlet leadása nélkül kerül elszámolásra a munkába járás. Adózottan a munkavállaló és munkáltató részéről is.

 

Válasz:

A HEF OP-ból erre nincs lehetőség, bérlet leadása kötelező. Amennyiben a munkába járás saját gépkocsival történik, a költség elszámolásának módja a következő: A futott km szorozva az APEH által közzétett üzemanyagárral.

 

c. Van-e a fent hivatkozott 15. pont alapján mód arra, hogy ezt a módszert alkalmazzuk, vagy marad a 3 Ft/km költségtérítés?

 

Válasz :

Követendő: a 3 Ft/km költség térítés

 

d. Célcsoport toborzása 1.2.1.1 pontnál lehet-e külső szakembert is tervezni, ha egyébként vettünk fel mentorokat köztisztviselői státuszba, de nem minden kirendeltségen tudjuk ezt biztosítani? Ahol nem tudjuk, ott mentort milyen módon tervezhetünk? Megbízási szerződés szóba jöhet-e, nem ütközik-e törvénybe (burkolt munkaviszony?)

 

Válasz:

A szakmai tevékenységet szolgáltatás vásárlás esetén a 3.3 szakmai szolgáltatások igénybevétele soron kell megjelentetni, amennyiben nem szolgáltatásvásárlásnak minősül, megbízási díjat lehet fizetni megbízási szerződés alapján, és a személyi költségeket 1.2 soron kell tervezni.

 

e. Civil szervezetnél foglalkoztatott bérének arányos részének biztosítása szóba jöhet-e, ha igen, milyen módon (fejpénz? Vagy egyéb?)

 

Válasz:

Csak abban az esetben, ha megbízási szerződés köthető vele, és kimutatható az 1.1. Intézkedéssel kapcsolatos munkavégzése.

 

f. Az B/3 útmutató 5. oldalán a táblázatot hogyan lehet kitölteni, hisz a béreket éves szinten korrigálni kell, bontsuk-e alá, vagy átlagot számoljunk?

 

Válasz:

Havi átlagbérrel kell számolni, és a szöveges indoklásban kell megmagyarázni, hogy mi alapján határozta meg az átlagbér nagyságát.