HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Hogyan történik, mit tekintünk elkötelezettség vállalásnak? Mi a bizonylata, dokumentuma? (Együttműködési megállapodás? Határozat? Szerződés?) Mi tekintendő az elkötelezettség vállalás időpontjának? (Pl. az együttműködési megállapodásban szerepel egy-két szolgáltatás, egy fél éves képzés, és egy 12 hónapos bértámogatás. Ebben az esetben, akkor az a dátum az elkötelezettség vállalás időpontja, amikor aláírjuk ezt a megállapodást?)Nyomtatás

Kötelezettségvállalás dokumentumain az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § 67. pontjában foglaltakból kiindulva a képzési szerződést, a szolgáltatási szerződést, a vállalkozási szerződést, a megbízási szerződést, a foglalkoztatóval kötött megállapodást, a vállalkozóvá válás támogatására kötött megállapodást, a kinevezési okmányt, a visszaigazolt megrendelést kell érteni.

Amennyiben az Együttműködési Megállapodásban a képzés ideje alatti megélhetést biztosító támogatás, az étkezési-, úti-, és szállásköltségtérítés szerepel, akkor ezen kötelezettségekre vonatkozóan az Együttműködési Megállapodás a kötelezettségvállalás alapdokumentuma.