HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Az ESZA feladattal foglalkozók utazási költsége elszámolható-e belföldi kiküldetési rendelvénnyel és az ehhez csatolt busz/vonat jeggyel, vagy csak számlával? Mi az utazási költség elszámolásának az alapja, a leadott bérlet illetve menetjegy, vagy az azokról kiállított számla?Nyomtatás

Pénzügyi Szabályzat 13. oldal.

A támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok:

munkaügyi központ nevére kiállított számla és bérlet / menetjegy, amennyiben a munkaügyi központ veszi meg a bérletet, a munkavállaló bérlet átvételét igazoló dokumentum, kifizetés bizonylata.

Saját gépkocsi használat esetén: belső bizonylatot (útnyilvántartás), mely készítésénél figyelembe kell venni, az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítést, megállapodás a munkavállaló és munkáltató között a saját gépkocsi hivatali célú használatáról, gépjármű felelősségi biztosítás befizetését igazoló bizonylat másolata, forgalmi engedély másolata, kifizetés dokumentumai.