HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Szakmai eljárásrend
Fogalom
Pénzügyi eljárásrend
Jogi kérdések
Támogatási szerződés
Tervezéssel kapcsolatos kérdések
Technikai kérdések
Létszám
Hasznos linkek
Nem került szabályozásra az, hogy hogyan és milyen intézkedések szolgálják azt a célt, hogy a program pénzügyi folyamatai, az ügykezelés és a dokumentáció elkülönülten legyen kezelhető a munkaügyi központ rendes működésétől. Amennyiben az elválasztás követelménye továbbra is fennáll az eljárási rendben szabályozni kellene, hogy melyek ezek a területek, és hogyan kell azt megvalósítani.Nyomtatás
A kiadott pénzügyi eljárásrend a munkaügyi központok, mint Kedvezményezettek által a HEF OP 1.1 „ A munkanélküliség megelőzése és kezelése” intézkedés keretében elnyert és felhasznált támogatás (továbbiakban: ESZA támogatás) kezelésére és az ESZA támogatás működési költségvetési kapcsolataira terjed ki a munkaügyi központokban, és rögzíti a munkaügyi központokra vonatkozóan azon sajátos szabályokat, amelyek meghatározóak az ESZA pénzeszközök felhasználása és nyilvántartása szempontjából a munkaügyi központok gazdálkozdásában a HEFOP 1.1. intézkedés végrehajtásának finanszírozása során. A munkaügyi központok a program végrehajtása során eltérő szervezeti megoldásokat alkalmaznak. A kiadott pénzügy eljárásrendet e tekintetben keretszabályként kezelve, minden munkaügyi központ a saját szervezeti struktúrájának megfelelően szabályozza a hatásköröket és az illetékességet. Ezt a megyei szabályozást a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a Kötelezettségvállalási Szabályzatban, valamint szükség szerint más megyei szabályzatokban, illetve a munkaköri leírásokban rögzíteni szükséges.