HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Hasznos linkek
Fontosabb hazai jogszabályokNyomtatás
 • 1999. évi XCV. törvény
  a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
 • 1996. évi XXI. törvény
  a területfejlesztésről és a területrendezésről (részlet)
 • 2003. évi CXXIX. törvény
  a közbeszerzésekről
 • 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet
  az államháztartás működési rendjéről
 • 15/1999. (II. 5.) Kormány rendelet
  a központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szervek kormányzati, felügyeleti, valamint belső költségvetési ellenőrzéséről
 • 1/2004. (I.5.) Kormány rendelet
  az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről
 • 196/2003. (XI.28.) Kormány rendelet
  a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról
 • 233/2003. (XI.16.) Kormány rendelet
  az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról
 • 124/2003. (VIII. 15.) Kormány rendelet
  az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról
 • 80/2003. (VI. 7.) Kormány rendelet
  az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről
 • 163/2001. (IX. 14.) Kormány rendelet
  a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről
 • 1/2004. (II. 16.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelete
  az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint az ISPA/Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának egyes szabályairól
 • 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól
 • 9/2004. (IV. 7.) FMM rendelet
  a Foglalkoztatási Hivatalnak a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program végrehajtása során ellátandó feladatairól és közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak a 2004-2006. évi EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtásába közreműködőként történő bevonásáról
 • 10/2004. (IV. 7.) FMM-ESzCsM együttes rendelet
  az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről és feladatairól
 • 11/2004. (IV. 7.) FMM-PM együttes rendelet
  a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program, valamint az EQUAL Közösségi Kezdeményezés pénzügyi végrehajtásáról
 • 22/2004. (VI. 8.) FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról