HEFOP 1.1 Intézkedés
HEFOP Omnibusz
Megyei programtervek 2004-2006
Új Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) formátum
Pénzügyi útmutató
Jogszabályok
Gyakran ismétlődő kérdések
Hasznos linkek
 

Európai Unió

 

 

 

HEFOP 1.1: A munkanélküliség megelőzése és kezelése című intézkedés rövid leírása, bemutatásaNyomtatás

1.1.  Intézkedés: A munkanélküliség megelőzése és kezelése 


A HEFOP 1.1. intézkedése „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” címmel azt tűzte ki célul, hogy a célcsoportok (fiatalok, 16-30 év között; tartósan munkanélküliek, 30év felett; illetve a még nem tartósan nyilvántartott munkanélküliek, regisztrált álláskeresők, és inaktív személyek: 30 év felettiek) azon tagjainál, ahol a munkaügyi szervezet a hagyományos eszközeivel nem tud eredményt elérni, ott az Európai Szociális Alap (ESZA) lehetőségeit kihasználva új típusú megközelítéseket és támogatásokat, szolgáltatásokat is alkalmazva segítse elő a munkaerőpiacra való be-, illetve visszajutást. Ennek a feladatnak az ESZA támogatáspolitikájában hagyományai vannak, minden tagország küzd hasonló problémákkal. A feladat végrehajtására -mint az intézkedés végső kedvezményezettjei- a munkaügyi központok kerültek kijelölésre a Foglalkoztatási Hivatal szakmai irányítása és koordinációja mellett.

 

Az intézkedés célja elősegíteni:

 

 • a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését,
 • a munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség munkaerő-piacra történő visszatérését,
 • a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzését,
 • az idősebb munkavállalók munkaerő-piaci részvételét (különös tekintettel a tömeges leépítések során munkanélkülivé válókra).

 

A program keretében kiemelt szempontként kezeljük azt a Foglalkoztatási Irányelvekben rögzített elvárást, hogy a tartós munkanélküliség megelőzése érdekében minden regisztrált munkanélküli fiatalnakek a 6, illetve minden munkanélküli felnőttnek a 12 hónapos munkanélkülisége előtt kell felajánlani egy újrakezdési lehetőséget.

 

Közreműködő Szervezet az intézkedés végrehajtásában a Foglalkoztatási Hivatal.

 

 

A rendelkezésre álló támogatási keret: 29,8 Mrd forint.

 

A rendelkezésre álló forrásokat a megyék között a munkanélküliek, és az aktív korú gazdaságilag nem aktívak súlyozott aránya alapján osztja szét az Irányító Hatóság.

 

Az intézkedés (központi programon keresztül valósul meg) által támogatott tevékenységek:

 

Egyéni akciótervek kidolgozása

 

Képzési programok

 

 • Személyiségfejlesztő és motivációs tréning
 • A szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás, felzárkóztató képzések
 • Szakképzés
  • Adott munkakör betöltésére felkészítő képzés
  • Informatikai képzés
  • Vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése
  • Szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítása
  • A létszámleépítéssel érintettek számára képzés, átképzés
 • Nyelvi képzés

 

Foglalkoztatást és foglalkoztathatóságot elősegítő szolgáltatások és ellátások

 

 • Személyre szabott információs és tanácsadási szolgáltatások (pályatanácsadás, képzési tanácsadás, munkatanácsadás, álláskereső klub, álláskeresési technikák oktatása)
 • Munkaerő területi mobilitását elősegítő szolgáltatások (pl. igazolt utazási költségek megtérítése)
 • Foglalkoztatási támogatás, részmunkaidős munkavégzést, valamint gyakorlati tapasztalatszerzést szolgáló támogatások

  

A program tervezett eredménye

 

 • A programba a három év során 25.000 főt kell bevonni úgy, hogy közben a munkaügyi szervezet által felhasznált decentralizált Foglalkoztatási Alapból támogatásban részesülők aránya a munkanélküliek 2002. évi átlagos létszámához viszonyítva nem csökkenhet.
 • A programokat 20 ezer főnek kell sikeresen befejezni.
 • A programot sikeresen befejezettek közül az elhelyezkedettek vagy valamilyen más pozitív kimenettel (pl. szakképzettséggel nem rendelkezők esetében egy OKJ szakképzettséget és gyakorlatot szerez) befejezők aránya a program befejezése után hat hónappal 50%-ot kell elérjen, továbbá ennek legalább 2/3-a az elhelyezkedettek aránya (összesen 33%).